Dis- claimer

1. Inhoud

De auteur behoudt het recht zich niet verantwoordelijk te stellen voor de actualiteit, correctheid, compleetheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Op basis hiervan worden aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, waaronder informatie die incorrect of incompleet is, niet in behandeling genomen. Alle aanbiedingen zijn niet-bindend en zonder verplichting. Delen van de pagina’s of de complete publicaties, waaronder alle aanbiedingen en informatie, kunnen worden verlengd, veranderd of deels of in zijn geheel worden verwijderd door de auteur zonder aparte melding.


2. Doorverwijzingen en links


De auteur is niet verantwoordelijk voor de inhoud waarnaar wordt verwezen of gelinkt van zijn pagina’s – tenzij hij complete en correcte informatie heeft over illegale inhoud en het mogelijk was om te voorkomen dat de bezoekers van zijn site deze pagina’s waarnemen. Als enige schade wordt berokkend door het gebruik van informatie op deze pagina’s, dan is enkel de auteur van die respectieve pagina’s aansprakelijk, niet de auteur die naar deze pagina’s linkt. Bovendien is de auteur niet aansprakelijk voor de berichten of posts van gebruikers van discussie boards, gastenboeken of mailinglists aangeboden op zijn site.


3. Copyright


De auteur heeft de intentie om geen gecopyrighted materiaal te gebruiken voor de publicatie of, indien dat niet mogelijk is, om de auteursrechten van het respectieve materiaal duidelijk te vermelden.

De auteursrechten van gepubliceerd, door de auteur zelf vervaardigd materiaal berusten uitsluitend bij de auteur. Alle vormen van duplicatie of gebruik van materiaal, zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of geprinte publicaties is strikt verboden zonder de instemming van de auteur.


4. Privacy policy


Als de mogelijkheid bestaat voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke data (email adressen, naam, adres), dan vindt deze invoer vrijwillig plaats. Het gebruik en de betaling voor alle geboden diensten zijn toegestaan – indien en in zoverre ze technisch mogelijk, redelijk en haalbaar zijn – zonder specificatie van enige persoonlijke data of met specificatie van anonieme data of gebruik van een pseudoniem. Het gebruik van gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en email adressen voor marketing doeleinden is verboden. Individuen of organisatie die dit overtreden en/of spam berichten sturen worden bestraft.


5. Rechtsgeldigheid van de disclaimer


Deze disclaimer dient gezien te worden als een deel van de internet publicatie vanwaar U bent verwezen. Indien delen of specifieke voorwaarden van deze statement niet legaal of correct zijn heeft dit geen invloed op de inhoud of rechtsgeldigheid van andere delen.


 

Adres
Wood&Washi
Zeewinde 7
9738 AM Groningen


CONTACT
Email: office@woodandwashi.com
Phone: +31 (0)50 318 08 81
Fax : +31 (0)50 318 09 25

Copyright 2001- | Wood&Washi | Alle rechten voorbehouden | Privacy Policy| Disclaimer